• NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!
  Serdecznie witamy wszystkich Gości naszej wizytówki.

  Parafia
  pw. NMP Królowej Różańca Świętego
  w Rudce

  • Msze św. porządek zwykły

   6.30, środy i piątki 17.00; I środa, czwartek, piatek i sobota 17.00 (w lecie 18.00)

  • Msze św. porządek świąteczny

   7.00, 10.00, 11.30, 16.00 (w lecie 18.00)

  • Odpust parafialny

   I niedziela X - MB Różańcowej

 • Terytorium parafii:

  Rudka, Bobrowniki Małe z przysiółkiem Dobczyce, Komorów.

  Historia kościoła

  Życie religijne koncentrowało się wokół drew- nianego kościoła zbudowanego w latach 1945- 1946 wg projektu Wincentego Ścigalskiego. Obecny, murowany kościół parafialny zbudowa- no w latach 1983-1992 wg projektu Zbigniewa Zjawina i Zdzisławy Dziurzyńskiej-Kaczor. Ka- mień węgielny poświęcony 22 VI 1983 r. przez Ojca św. Jana Pawła II w Krakowie, wmurował 7 X 1984 r. bp Józef Gucwa. Konsekracja koś- cioła odbyła się 11 X 1992 r. pod przewodni- ctwem bpa Józefa Życińskiego. Aranżacja i wyposażenie wnętrza kościoła zo- stały zaprojektowane i wykonane przez Macieja Kauczyńskiego. Witraże również projektował Maciej Kauczyński, a wykonano je w Pracowni Witraży Krzysztofa Paczki i Andrzeja Cwilewicza.

 • Duszpasterze

  • Ks. Bogusław Maciaszek

   proboszcz
   data święceń 1988-06-12
   w parafii od 2009-01-01

  • Ks. Paweł Król

   wikariusz
   data święceń 2006-05-20
   w parafii od 2017-09-01

  • Ks. Stanisław Opocki

   mieszka
   data święceń 1978-05-29
   w parafii od 2012-09-01

 • Grupy religijne w parafii

  • Caritas
   Lektorzy
   Ministranci
   Schola

 • Dane adresowe parafii

  33-122 Wierzchosławice, Rudka 102